BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

STALİNGRAD SAVAŞI


Eylül 1942 - Şubat 1943

"Ich bleibe an der Volga - Volga' da kalıyorum" - Adolf Hitler

Rus Kuvvetleri

Komutanlar: General Vasili Chuikov 
62. Ordu 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
· 5. Tank Ordusu
· 51. Tank Ordusu
Mihver kuvvetleri

Komutan: General Friedrich Paulus
6. Alman Ordusu
Muharebeye katılan önemli birlikler:
· 4. Panzer Ordusu 
· 3 & 4. Romen, 8. İtalyan, 2. Macar Orduları
Stalingrad Savaşı, 1942' de Alman Güney Ordu Grubu' nun 2 kol halinde (A ve B) Bakü petrol havzasına yaptığı saldırının (Operation Caucasus) devamı olarak gelişmiştir. Almanlar, Ağustos ortasında hedeflerine varamayacaklarını anlayınca Stalingrad' a yönelmişlerdir. General Friedrich Paulus, komutasındaki Alman 6. ordusu ve 4. Panzer ordusu ile birlikte bu şehre karşı saldırıya geçmiş ve Eylül ayı sonunda şehrin büyük bir kısmını ele geçirmiştir. Kış başladığında, stratejik önemi kalmamasına karşın her iki ordu Stalingrad savaşını kazanmayı çok istiyordu. Şehrin savunmaya uygun yapısı ve Rus direnişi, kentin Almanlarca tamamen ele geçirilmesini engellemiş, Red October, Barrikady ve traktör fabrikaları kuzeydeki direnç noktalarını oluşturmuşlardır. 


General Vasili Chuikov'un 62. Ordunun başına geçmesi ile savaşın seyri değişmiştir. Alman 6. ordusu şehrin büyük kısmını elde tutarken, kanatları Rumen, İtalyan ve Macar ordu birlikleri korumaktaydı. Kışa girilip Alman saldırıları gücünü kaybedince, Ruslar kod adı Uranus olan bir karşı saldırı planladılar. 19 Kasım' da başlayan bu saldırı sonrasında, Paulus' un emrindeki 6. Ordu' ya ait 250.000 asker Stalingrad' da kısılı kaldı. Hitler' in, Paulus' un kenti yarma harekatıyla terk önerisini reddedip, General Erich von Manstein komutasında ve Don Ordu Grubu konutanı General Hoth önderliğinde kuşatmayı yarmak amacıyla 12 Aralıkta başlattığı karşı saldırı da başarısız kalınca, 6. ordu bir anlamda kaderine terkedilmiştir. Havadan planlanan desteğin yetersiz kalması sonucu gittikçe erimiş ve 31 Ocakta Hitler' in komutan Paulus' u mareşalliğe terfi ettirmesine karşın teslim olmuştur. 2.500.000 kişilik güçlü Alman Ordusu' ndan geriye sağ kalan 80.000 kişi teslim olmasına karşın bunlardan sadece 6.000 tanesi savaş sonrası evine geri dönebilmiştir. Bu muharebe toplam 2 milyon askerin savaştığı en büyük muharebelerden biri olup, 2. Dünya Savaşı' nın dönüm noktalarından biri sayılmaktadır. Bu tarihten itibaren, 1943 yazında yaptıkları harekat dışında Almanlar sürekli gerilemişlerdir. 

Battlefield 1942’de Stalingrad

Bu harita, Berlin benzeri bir şehir savaşı haritası. Her iki tarafın güçleri eşit. Ele geçirilecek iki binada ve bir de ortada olmak üzere toplam 3 bayrak mevcut. Almanların 2 adet PKW-4, Rusların 2 adet T-34 tankı ve jipler bulunuyor. 

Rus Taktikleri: 
İlk hedef, yakın bayrağı ele geçirmek. Tanklar ortak hareket etmeli. Orta bayrak tankların girmesine çok uygun yapıda olmadığından ve tanklar binalar arasında kolay av olduğundan, o bölgeden uzakta ve açıkta konumlanıp piyadeye destek olmaları daha uygun. Orta bayrak kritik 3 adet makinalı içerdiğinden ele geçirilmesi önemli. Buraya saldırırken el bombaları oldukça yararlı. Alman merkezine yönelik makinalı ile çıkışları engellemek mümkün. Bu haritada iyi konumlanmış sniper' ların değerli işlevi var. Binalara arkadan tırmanıp ele geçirmeye çalışılmalı. 

Alman Taktikleri: 
Rus taktikleri ile benzer taktikler burada da geçerli. Bir ekip cip ile ilk bayrağa yönelirken, bir ikinci oyuncuyu arka bayrağa göndermek yararlı olabilir. Alman merkezinin çıkışında yer alan boruları kullanarak Rus siperlerinin arkasına sarkmak ta mümkün. Şayet tüm bayraklar ele geçirilebilirse, Ruslar' ı merkezde kıstırmak kolaylaşıyor. Bu aşamada kenardan sızmaları engellemek gerekli.

     Stalingrad her iki tarafın eş güçlerle savaştığı, ekip çalışmasının ve skorer oyuncuların ön plana çıktığı bir harita. 

     İyi savaşlar.

     Panzer General

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php