BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

KURSK SAVAŞI
4 - 22 Temmuz 1943

OPERATION CITADEL - RUS CEPHESİNDE SON ALMAN YAZ TAARRUZU
“Heinz Guderian: Adolf Hitler, was it really necessary to attack Kursk, and indeed in the east that year at all? Do you think anyone even knows where Kursk is?. 
Hitler: I know. The thought of it turns my stomach.”

Rus Kuvvetleri
Komutan: Georgy Zhukov 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
* 7. Muhafız Ordusu
* 5. Tank Ordusu
Asker Sayısı: 1.300.000 
Kayıplar: 250.000 ölü, 600.000 yaralı
Alman Kuvvetleri
Komutan: Erich von Manstein 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
* 9. Ordu
* Hoth: 4. Panzer Ordusu
* Kempf' in Kolordusu 
Asker Sayısı: 900.000
Kayıplar: 56.000 ölü

Kursk savaşı, Alman-Rus cephesinde II. Dünya Savaşı' nın belirleyici savaşı olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki en büyük zırhlı birlik savaşı ve tüm zamanların bir tek gündeki en pahalı hava yer savaşı olarak da savaş tarihine geçmiştir. Planlanan Alman saldısını durdurarak karşı saldırı başlatan Rus birlikleri bundan sonra 1945’ te Berlin’e kadar ilerleyecek ve Almanya doğu cephesinde yenilgiye uğrayacaktır. 

Stalingrad yenilgisi sonrası başlayan Rus karşı taaaruzunu Erich von Manstein emrinde, çok usta bir manevrayla Şubat - Mart 1943’ te berteraf ederek Kharkov’ u 2. kez ele geçiren Alman birlikleri ve Rus birlikleri arasında çizilen cephede, 1943 yazına gelindiğinde Kursk bölgesi bir çıkıntı şeklinde yer alıyordu. Alman Genel Kurmayı Rostov’ dan Moskova’ya giden tren yollarının merkezinde yer alan Kursk şehrini kendine hedef seçmiş ve Manstein’ ın güneye yönelik saldırı ve Rus hatlarını böylelikle yarma teklifini geri çevirmişti.


4 Mayıs' ta planlanan saldırı, Panter’ lerin yetiştirilmesi için 4 Temmuz’ a kadar ertelenmek zorunda kalınmıştı. Ancak Almanları bir süpriz bekliyordu, çünkü Ruslar, Alman saldırı planlarını ele geçirmişlerdi. Kızıl Ordu bölgeye 400.000 mayın döşemiş ve 5.000 km savunma duvarı oluşturmuştu. 1.300.000 asker, 3.600 tank, 20.000 top ve 2.400 uçakları vardı. Almanlar da bunları bilmesine karşın saldırıyı ertelemediler. Onlar da bu saldırıyı 2.700 tank, 1.800 uçak ve 900.000 askerle planladılar. 

Savaş 4 Temmuz’ da başladı ve 5 Temmuz' da hızlandı. Savaş planlarını bilen Ruslar, Alman hatlarına ağır topçu saldırısında bulundular ve Luftwaffe alanlarına saldırdılar. Almanlar bu hava saldırısını berteraf etmelerine karşın, süpriz saldırıyla hava üstünlüğünü ele alma planında başarısız kalmış oldular. Alman panzer birlikleri, mayınlı savunma hatları ve şiddetli Rus direnişi nedeniyle çok ilerleyemediler. 12 Temmuz' da ciddi tank kayıplarına rağmen Almanlar istenilen noktalara ulaşamamış ve savaş bir dengeye gelmişti. Alman’ lar üstünlüğü sağlamak için son bir şansa sahip olmalarına karşın İtalya’ da 11 Temmuz’ da başlayan Operation Husky nedeniyle, birlikleri İtalya’ ya sevkettiren Hitler saldırıyı durdurma emrini verdi. Bu, Ruslar' ın Citadel öncesi saldırı planlarını uygulamaya koymalarına ve Rus karşı saldırısının başlamasına olanak verdi. 15 Temmuz’ da Ruslar tüm cephede saldırı başlattı ve Almanlar' ı geri çekilmeye zorladı. Savaş, 22 Temmuz' da sonlandı. Ruslar çok kayıp vermiş olmalarına karşın Almanları bozguna uğratmış ve Almanlar ilk defa Rus cephesinde yaz hedeflerine varamamıştı. Bundan sonra doğu cephesinde üstünlük artık hep Ruslar' da olacaktı. 

Battlefield 1942’de KURSK Savaşı:

Battlefield 1942’nin doğu cephesinde geçen Kursk savaşını konu alan bu haritada 4 bayrak bulunuyor. İki merkez ve iki adet ortada beyaz bayrak. Harita açık arazi savaşına uygun bir şekilde, ancak gerçeklerle uyumsuz hazırlanmış.

Rus ve Alman Ortak Taktikleri: Kursk haritası Battlefield 1942’ de her iki taraf için eşit dengelerin mevcut olduğu bir harita. Bu haritada temel strateji ve amaç, hızlı hareket ederek ortada bulunan noktaları çabucak ele geçirerek karşı tarafı merkezine hapsetmek ve çıkışlarını engellemek. 

Marangozhanenin bulunduğu bayrak ele geçirildiğinde elde edilen 2 adet top ve üstteki AA silahı ortada hakimiyet ele geçirmek ve karşı tarafı merkez spawn noktasında hapsetmek isteyen taraf için çok yararlı. Buna karşın diğer bayrağı ele geçirdiğinizde elinize güçlü bir tank geçiyor. Taraflar planlarını buna göre yapmak ve bazen bir tercih yapmak durumundalar, çünkü iki noktanın aynı anda hemen elde edilmesi çok güç. Bu nedenle oyunun başında bu bayraklara ulaşmak isteyen grupların ağırlığı ve oyuncuların performansları bu haritada oyunun gidişatını belirliyor. Her iki tarafı ele geçiren ve yanlardan yapılacak sızmaları kontrole alan, top ve bazukaları karşı saldırı yapan birliklerin üzerine sevkeden taraf oyunu rahatlıkla kazanabiliyor. 

Ortada ele geçirilen bayrakların çıkış noktalarının mayınlanması, bu bölgeye yapılan özellikle tank saldırılarını etkisizleştirip, ağaçlar arasında yerleşerek saklanan bazukacı gruplara tankları kolay yem haline getirebilir. 

Orta bayrakları ve havada üstünlüğü kaybeden taraflar, yandaki tepelerden ve ağaçlı araziden gizlenerek yapacakları bindirmeler ve ataklar ile orta noktaları ele geçirmeye çalışmalılar. Sniperler genelde bu haritada oyunun seyrini değiştirmede çok etkin olmamalarına karşın, bu tür gizli atakları engellemede özellikle kalabalık oyunlarda yararlı olabilirler. 

Ayrıca, bu haritada uçak desteği ve hava üstünlüğünü ele geçiren tarafın işi oldukça kolaylaşıyor. Haritanın ufak oluşu nedeniyle etkin hava gücü diğer takımın uçaklarının kalkmasını engellediği gibi, atak yapan tank ve araçları rahatlıkla yok edebiliyor. Ağırlıklı olarak bir tank savaş haritası olan Kursk savaşında uçakların bu önemi unutulmamalı. 

İyi savaşlar. 

01.06.2004

 

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php