BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

IWO JIMA “Sülfürlü Ada” SAVAŞI


19 Şubat 1945 – 26 Mart 1945

Amerikan Kuvvetleri
Komutan: Admiral Chester Nimitz
General Harry Schmidt 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
4. ve 5. Amerikan Deniz Piyade tümenleri
Asker Sayısı: 30000
Kayıplar: 5585
Mihver kuvvetleri
Komutan: General Tadamichi Kuribayashi 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
Iwo Jima Japon Garnizonu
Asker Sayısı: 24000
Kayıplar: 23700- sadece 216 Japon teslim olmuştur. 

   

Pasifik Savaşı' nın son dönemlerinde savaş, işgal edilen tüm bölgelerden Japonların çıkartılması şekline dönüşmüştü. General Douglas MacArthur, Filipinler' in ve Burma' nın kurtarılması sonrası gözünü Japonya’ ya yakın adalara çevirdi ve bunların en önemlilerinden biri olan Iwo Jima' yı işgal işini Admiral Nimitze verdi. Bu adanın, Japonya' nın B29' lar ile bombalanması için uygun bir ada olduğunu düşünüyordu. Adaya 75 saat süren hava ve deniz bombardımanı sonrası 19 Şubat 1945 saat 900’da çıkarma başladı. Bombardıman etkin gözüküyordu ve savaşın kolay sona ereceği düşünülüyordu. Ancak, 20 dakika sonra Japonlar saklandıkları siperlerden yoğun karşı saldırı başlattı ve 2.000' den fazla deniz piyadesinin ölümüne ve kaybına neden oldular. Aynı gün Amerikalılar sahile 30.000 deniz piyadesi daha çıkarttı. Ada neredeyse metre metre savaşılarak alındı. İlk olarak Suribachi tepesi 23 Şubat' ta ele geçirildi. Bu deniz piyadelerinin meşhur ve savaşın simgesi haline gelecek olan bayrak dikme fotoğrafının çekildiği bölgedir. Tepenin alınması sonrası kuzey doğuya yönelen Amerikan birlikleri adayı tümüyle ele geçirdikleri 26 Mart tarihine kadar olan muharebelerde 6.000’e yakın deniz piyadesi kaybettiler. Gerek Iwo Jima Savaşı ve onu takip eden Okinava adası savaşlarında verilen büyük kayıplar, Amerikalıları ana Japon adalarına yapılacak bir işgal saldırısında verilecek büyük kayıplar nedeniyle gözünü korkutmuş ve izleri bugüne kadar sürecek olan atom bombasının kullanılması düşüncesini ön plana çıkartmış ve savaş ancak bu bombaların kullanımı sonrası sona ermiştir. 
Battlefield 1942’de Iwo Jima : 

Battlefield 1942’nin Pasifik savaşlarından biri olan Iwo Jima’da 5 bayrak bulunuyor. Harita tarihi gerçeklere uygun olarak hazırlanmış. Bunlardan kıyıdaki sadece Amerikalılar tarafından alınabiliyor. Diğer tüm bayraklar ele geçirilebilir özellikte. 

Japon Taktikleri : Bu haritada, Japon taktikleri savunma ağırlıklı. Özellikle tepe ve merkez garnizonunun savunulması çok önemli, çünkü bu bölgelerde karşı saldırı için gerekli uçaklar ve tanklar bulunuyor. Özellikle merkez üssü geniş bir alana yayılması nedeniyle iyi savunulması gereken bir bölge. Kıyı genellikle kolaylıkla Amerikalıların eline geçebilmesine karşın, bu bölgeye takviye en kolay merkezden ulaşıyor. Kalabalık oyunlarda özellikle kıyıyı ve çıkartma bölgelerini gören bunkerlardaki makinalıların başına asker yerleştirilmesi önemli. Gerçek savaşta olduğu gibi, en sık havadan ve kıyıdan yapılan çıkartma sonrası, tepe ataklara maruz kalıyor.. Bu bölge savunma için elverişli gözükmesine rağmen, uçak saldırılarına ve denizden bombardımana karşı dayanıklı değil. Şayet kaybedilirse tekrar ele geçirilmesi oldukça zor. İlk olarak kaybedilmesi durumunda, karşı saldırı kadar diğer iki bayrağın savunulması ve batarya yardımıyla dövülmesi Amerikan kuvvetlerinin diğer bayraklara saldırısını engelleyebilir. Bu adanın kenarlarından yapılacak sızmalara ve özellikle ana merkeze yapılacak saldırılara karşı uyanık olmak gerekli. Tankların ve uçakların kombine bir şekilde kullanılması iyi savunma için gerekli. Tepelere yerleştirilecek sniperler ile kalabalık oyunlarda karşı tarafa kayıplar verdirmek mümkün.

 

 

Amerikan Taktikleri: Amerikan taktikleri bu haritada saldırı ağırlıklı ve akılcı bir strateji gerektiriyor. Kıyı bölgesindeki bayrak, ilk ele geçirilebilmesi ve adadan direk spawn olunabilmesı için yardımcı olsa da çıkarmayı kombine olarak tepe ve garnizon bölgelerine de yoğunlaştırmak gerekli. Yanlızca alınan kıyı bayrağından spawn olunması durumunda iyi bir Japon savunması karşısında ilerlemek nerdeyse imkansız. Adanın arka bölümlerinde de bunkerleri ele geçirmeye yönelik çıkartma yapmak mümkün. Bu savaşta deniz bombardımanı ve uçaklardan yapılacak indirmelerle tepelere asker indirerek bayrak ele geçirmek denenmeli. Uçaklar ayrıca Japon havaalanını ve uçaklarını etkisiz duruma getirmeye çalışmalı. Tepenin ele geçirilmesi durumunda top bataryası ile karşı saldırıya geçen Japonları engellerken, tepe çıkışı mayınlanmalı ve AA ‘lar etkin kullanılmalı. Bu arada, kenarlardan diğer bayraklara sızma denenmeli. Aslında, aldatma çıkartma yaparak Japon kuvvetlerini belli bir bölgeye yoğunlaştırıp diğer bölgeleri savunmasız yakalamak mümkün, ancak akıllı bir strateji gerektiriyor. Ana merkez ve tepenin ele geçirilmesi durumunda Japonların işi çok zorlaşıyor ve ortada kıskaca alınıyorlar.

Iwo Jima, Japon-Amerikan Pasifik Savaşı' nın klasiklerinden birisi olup hava, deniz ve karada kombine çarpışmaların yapılabildiği bir çıkartma ile ada ele geçirme savaşı. 

İyi savaşlar.
 

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php