BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

GAZALA SAVAŞI
26 - 27 Mayıs 1942

“Rommel's finest moment in battle...”

İngiliz Kuvvetleri
Komutan: General Ritchies/General Auchinleck 
8. İngiliz Ordusu
Asker sayısı : 100.000
Tank sayısı : 850 
Mihver Kuvvetleri
Komutan: General Erwin Rommel 
Alman Afrika Ordusu
İtalyan Trieste Kolordusu
Asker sayısı : 90.000
Tank sayısı : 560

 

Gazala savaşı, İngiliz güçlerinin tüm çöl savaşları içinde aldıkları en belirgin ve büyük yenilgidir. Savaş alanı, Gazala kıyı şehrinin güneyinde ve Tobruk’ un 95 km batısında yer alan bir bölgeydi. Mayıs 1942’ de Mareşal Rommel birlikleri Gazala’ ya kuzeyde 2 İtalyan kolordusu ve güneyde Tobruk’ a doğru aşağıdan sarma harekatı şeklinde, Alman Afrika ve Italyan kuvvetleri ile saldırdı. İngilizler sürpriz bu atak karşısında ilk başta şaşırmalarına karşın, daha sonra iyi savaşıp Almanlar' ı ağır kayıplara uğrattılar. Mayın tarlaları ve İngiliz savunma hatları arasında sıkışarak ikmalsiz kalan Rommel birlikleri, bir ara oldukça zor duruma düşmesine karşın, İtalyan Trieste kolordusu bu mayınlı bölgeden ikmal depolarına ulaşacak bir yol açarak Almanlar' ı bu sıkıntılı durumdan kurtarmıştır. İkmal alan Alman güçleri Cauldron bölgesinde İngiliz güçlerini yararak Tobruk yolunu açtılar. İki gün süren bu savaş sonrası Ir Hakeim ve 21 Haziran' da Tobruk’u ele geçiren Almanlar İngiliz güçlerine El Alamein' de yenilene dek kuzey Afrika' da süratle ilerleyeceklerdir. Gazala savaşı Rommel’ in çöl savaş taktiklerinin akılcı kullanımı ile Almanlar açısından hedeflerine ulaşan, buna karşın 8. Ordu’ nun komutanları General Ritchies ve daha sonra Auchinleck’ in başarısız komutası nedeniyle görevden alınmalarına neden olan bir savaştır. 


Battlefield 1942’de GAZALA Savaşı: 

Gazala, Battlefield 1942’deki Afrika çöl savaşlarının en güzel ve en geniş haritalarından biri. Her iki taraf ta bu vadilerle ayrılan geniş arazide çok olasılıklı taktikler geliştirme ve geniş hareket imkanına sahiptir. Pozisyon ve araç olarak belirli bir taraf üstünlüğü yoktur. Stratejisini iyi kurarak uygulayan taraf bu haritada kazanma şansına sahip. Alman ve İngiliz kuvvetlerine ait ana üsler alınamıyor. Buna karşın, oyunun başında biri Almanlar' a diğeri İngilizler' e ait 5 bayrak ise ele geçirilebilir özellikte. Savaş, ağırlıklı olarak haritanın ele geçirilebilen bayraklarının bulunduğu L şeklindeki bu bölgesinde geçiyor. Geniş bir harita olması nedeniyle Gazala kalabalık oyuncu gruplarında daha zevkli oynanıyor.

Oyunun kontrolunun bir tarafça ele geçirilmesi durumunda, haritanın genişliği merkezlerden bayraklara kadar erişimi ve sızma ataklarını engellediğinden karşı tarafın işi zorlaşıyor. Harita genişliği oyun içi iletişimi üst seviyede tutma gereksinimi oluşturuyor. Birlikleri kombine olarak kullanan taraf bu yüzden daha şanslı. Dengeli oluşu, araç çeşitliliği, haritanın geniş ve farklı stratejilere fırsat veren özelliği nedeniyle, en keyif veren çöl haritalarından biri Gazala.

İyi savaşlar

  İngiliz taktikleri: 

Havada Almanlardan farklı olarak B17 bombardıman uçağı kullanma şansına sahip olan ingilizler bunu savaşı lehlerine çevirmek için kullanılabilirler. Ancak, oyunun başında beyaz olan bayrakların bir an önce ele geçirilmesi gerekiyor. O yüzden, ilk hareket edecek ve Gabr Saleh’ i ele geçirecek olan oyuncukların, jip kullanması ve 2 kişi olarak buraya gitmesi gerekli. Tankların bu bölgelere ulaşımı süre alıyor. Uçakların ise, bu amaçla ilk aşamada feda edilmesi çok akılcı değil. Buna karşın, Capuzzo bölgesinden çıkan birliklerde tank ve anti-tankların aynı şekilde ortaya saldıracak Alman güçleri karşısında başarılı olması için iyi organize olmaları gerekiyor. Ele geçirilen orta bayrağın savunulması, 3 yönden saldırılabildiği için, güç olmasına karşın Dabir’e kadar uzanan bölgeyi kontrol ederek Almanlar' ı burada sıkıştırmak ve Dabir’ i ele geçirmek ana amaç olmalı. Bu merkezden Gabr Saleh ve Dabir’e ulaşmak isteyen Almanlar' ın işini zorlaştırıyor. Aradaki bu büyük mesafe nedeniyle buralara geç ulaşan Almanlar' ı yolları ve vadileri mayınlayarak engellemek gerekli. Dağ yollarında ve özellikle Alman merkezinden Gabr Saleh’e uzanan yollarda, savunma hatlarını daha ileri Alman bölgesine çekmek ve geriden spawn olanlara zaman kazandırmak açısından önemli. Sadece merkezlerde yapılacak savunmalarda bayrakların beyazlaması ve kaybı daha kolay oluyor. İlk planların başarılı olmaması ve bayrakların Almanların eline geçmesi durumunda ya ortak hareket eden kalabalık tank grupları ile bayraklara saldırmak, ya da uçak ve ya jiple az savunulan bayraklara sızma harekatı yapmak gerekiyor. Bunlar için tepelerdeki dağ yolları ve vadiler kullanılabilir. 

Alman Taktikleri: 

Alman stratejileri, aslında İngiliz taktiklerinin aynalanmış hali gibidir. Avantaj olarak, Stuka ile İngiliz havacılarından önce Gabr Saleh' e ulaşıp ele geçirmek mümkün. Bu, diğer takım gelmeden bu bölgede savunma hattı oluşturmak açısından yararlı olabilir. Bayrağı bir engineer ile ele geçirerek yolu mayınlamak İngilizler' i geciktirebilir. Bu arada, tank ve jip ile destek kuvvet gelmesi veya ölenlerin bu bölgeden spawn olmaları bu bölgeyi elde tutmayı sağlar. Gabr Saleh ayrı olarak durmasına karşın, karşı saldırıların başlatılması için çok uygun bir bölge olduğundan, oyun boyunca elde tutulması ve iyi s avunulması çok önemlidir. Bu bölgede 2 adet AA bulunuyor ve tank spawn oluyor. Aynı şekilde Alman tarafının çıkış noktası Capuzzonun da sürekli elde tutulması taktik araçların spawn oldukları bölgeler olması açısından önemlidir. 

03.06.2004


 

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php