BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

EL ALAMEIN SAVAŞI


10 Temmuz 1941 - 22 Temmuz 1941
Rommel' in Kuzey Afrika' daki son taarruzu
Mihver kuvvetleri
Komutan: General Erwin Rommel 
Alman Afrika Ordusu
Muharebeye katılan önemli birlikler:
· XXI. Panzer Tümeni
· XV. Panzer Tümeni
· İtalyan XXI, XX ve X Kolordu
Müttefik Kuvvetleri
Komutan: General C. Auchinieck / B. Montgomery 
8. İngiliz Ordusu 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
· 30. ve 13. Kolordu
· 44. Tümen
· 7. & 10. Mekanize Tümen

 

 

 

8. İngiliz Ordusu, General Auchinleck komutasında Haziran 1942 Gazala savaşından sonra Alamein çizgisine kadar ilerleyen Rommel komutasındaki Alman ordularını durdurmaya muaffak olamamıştı. Rommel güçlü bir savunma hattı oluşturulmadan Kahire ve Süveyş kanalına ulaşmak istiyordu. 

1 Temmuz' da panzerlerini Kuzeyde Ruweisat bölgesine saldırtarak Auchinleck' in savunmasının arkasına sarkma harekatı Yeni Zelanda ve 1. Zırhlı tümen tarafından durduruldu. Bu Auchinleck' e kendini toparlama fırsatı verdi ve Auchinleck 10 Temmuz'da karşı atağa başladı. İtalyanlarca savunulan hattaki gediği Rommel Alman piyadeleriyle engelledi. 21 Temmuzda yapılan ikinci atakta başarılı olamamasına karşın, Rommel'in ilerleyişi durdurulmuştu. 

Verilen büyük kayıplar sonrası Churchill, önce general William Gotto' nun 7 Ağustosta öldürülmesi üzerine 8. Ordu komutanlığına Montgomery' i atadı. Destek kuvvetlerinin gelmesi ve Rommel'in 2. saldırısının Enigma tarafından çözülmesi sonrasında, güneyden Alam Halfaya saldıran Alman panzerleri 30-31 Ağustos' ta kendilerini bekleyen İngilizlerin tuzağına düştüler. İlerleyişleri 44. Tümen ve XIII Kolordu tarafından durduruldu. 

2 Eylül günü 50 tank ve 400 aracı geride bırakıp çekildiğinde, artık Rommel zafer için son şansını kaybediyordu ve bundan sonra Alman' lar İngiliz ordusu karşısında sürekli gerileyecek ve savaşa Amerika' nın 1943 Meşale harekatı ile katılması sonrası Kuzey Afrika' dan atılacaklardı. 


Battlefield 1942' de El Alamein

El Alamein, Battlefield1942' nin Kuzey Afrika' da geçen 4 çöl haritasından biri. Her iki tarafın da güçleri eşit. İngilizlerde farklı olarak bir bombardıman uçağı buluınuyor. Ele geçirilecek 2' si tepede, birisi de İngiliz üssüne yakın olan ortadaki bölgede olmak üzere toplam 3 adet bayrak bulunuyor. Bu haritada her iki taraf için de en önemli strateji hava desteğini iyi kullanmaya dayanıyor. Hava desteği olmadan yapılan tüm atak ve savunmalar karşı tarafın etkin hava gücü varsa etkisiz kalabilir. 

İngiliz Taktikleri: İlk hedef orata bayrağı ele geçirmek. Güney ucundaki tepeye ulaşmak engebeli arazi nedeniyle oldukça zor. Ayrıca, uçak desteği olmaz ise buraya yönelen araçlar yarıyolda kaybedilebilir. Kuzey ucu uzak olmasına karşın, yol düz olduğundan bu bayraga ulaşmak daha kolay. Orta bayrağı alan bir jip daha sonra buraya yönlenmeli. Tankların desteği daha sonra gelmeli ve özellikle orta bayrağı tutmalılar. Kalabalık oyunlarda şayet köşe bayraklar alınırsa, bu bölgede doğarak savunma yapmak ve diğer bölgelere haberleşip organize olmadan yönelmemek önemli. Bayraklar arasındaki mesafelerin fazla olması ve düz arazide yol alan piyade ve araçların uçaklara kolay yem olması nedeniyle, savunma ağırlıklı kalmak ve haberleşerek saldırıları kombine etmek gereksiz bayrak kaybını önlüyor. İngiliz güçleri bombardıman uçağı avantajını iyi kullanmalı. 

Alman Taktikleri: Alman taktiği, İngiliz taktiklerinden farklılık gösteriyor. Kuzey ve güney bayraklarına ulaşmak daha kolay olmasına karşın, bu bölgeleri güvenli hale getirmeden orta bayrağa saldırmak kuvvetlerin zayıflamasına yol açabilir. Bu yüzden 2 bayrağın alınmasından sonra, ortak bir harekatla orta bayrağa saldırmak ve her iki köşe bayraklarda savunma için geride kuvvet bırakmak önemli. Avcı uçakları İngiliz bombardıman uçağını engellemeye çalışmalı ve açık arazideki tank ve araçları avlamalı. 

Sonuç olarak El Alamein, eşit güçlerin geniş bir alanda savaştıkları, değişik taktiklerin denenebileceği ve hava ve tank güçlerinin etkin ve birlikte hareket etmesinin başarıyı kolaylaştıracağı bir Battlefield1942 haritası. 

İyi savaşlar...

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php