BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

BULGE SAVAŞI

“Wacht am Rhein – Ren’ de Uyanış” 
16 Aralık 1944 – 7 Şubat 1945

İngiliz Kuvvetleri
Komutanlar: 
Bradley 12. Ordu Grubu
1. General Courtney H. Hodges * 
2. General Patton ** 
Muharebeye katılan önemli birlikler:
* 1. Ordu
** 3. Ordu
Asker Sayısı: 83.000
Tank Sayısı: 420
Mihver kuvvetleri
Komutanlar: 
1. SS General Joseph “Sepp” Dietrieh – North*
2. General Hasso - Center **
3. General Erich Branderberger - South ***
Muharebeye katılan önemli birlikler:
* 6. Panzer Ordusu
** 5. Panzer Ordusu
*** 6. Ordu
Asker Sayısı: 275.000
Tank Sayısı: 1.000 

Eylül 1944’ te Hitler batıda 1940’ larda yaptığı Yıldırım Harekat’ larına benzer bir harekat planlıyordu. Batıda Ardennes Ormanları tarafından ikiye bölünmüş ve Gen. Courtney H. Hodges ve General Patton tarafından oluşturulan Bradley’ in 12. Ordu grubu bulunuyordu. On tanesi mekanize 25 tümen oluşturan Alman Birlikleri 3 gruba ayrılmıştı. Kuzeyde SS Gen. Joseph “Sepp” Dietriech, merkezde Gen. Hasso ve güneyde Gen. Erich Branderberger yerleşmişti. 

Alman güçlerinin amacı, kıyıda ikmal merkezi olan Antwerp’ e ulaşıp Brüksel’ i ele geçirmek ve müttefikleri bozguna uğratmaktı. 16 Aralık’ ta kısa bir top desteği sonrası saldırı başladı. Kuzeyde, Amerikan hatlarının gerisine yapılan paraşüt saldırısı, 2. ve 99. piyade tümenlerini geri çekilmeye zorladı. 1. SS panzer tümen komutanı “Peiper” kuzeyde sınırlı bir ilerleme sağlarken, merkezde Manteuffel St With ve Bastonge’ a ulaşmayı başarmış ve 28. Amerikan piyade tümenini geri çekilmeye zorlamıştı, ama güneyde Brandenber ilerleme sağlayamamıştı. 18 Aralıkta saldırı hızını kaybetmişti. Eisenhower panige kapılmadan Bradley ve Montgomery’ e savunma sorumluluğunu verdi. Patton, Amerikan 10. mekanize ve 101. hava tümenleri tarafından savunulan ve Almanların yanından geçip ilerlediği Bastonge kasabasına birliklerini ulaştırmayı başardı. Bu arada Meuse’ye ulaşmadan Alman birliklerinin benzinleri tükendi. 26 Aralık’ta Alman saldırısı tamamen durduruldu ve müttefiklerin karşı saldırısı başladı. Almanlar 2 Şubat 1945’ e gelindiğinde başlangıç noktalarına geri dönmek zorunda kalmışlardı. 

Ardennes Savaşı diye de adlandırılan bu savaş sonlandığında, Almanlar 120.000 asker ve 1.000 tanktan oluşan güçlerininin çoğunu kaybetmişti. Bu geri gelmez malzeme ve güç kaybı sonrasında, artık doğudan gelen Rus ve batıdan Almanya sınırlarına giren Müttefik güçleri karşısında fazla direnç gösteremeyeceklerdi.

Battlefield 1942’de Bulge Savaşı : 

Battlefield 1942’ nin en çok oynanan ve en zevkli haritalarından biri olan Battle of Bulge, aynı adla anılan savaşı konu alıyor. Alman merkezinden çıkan mekanize birliklerin üs dahil 4 Amerikan bayrağını ele geçirmeleri gerekiyor. İki adet köprü bu haritanın en kritik iki noktasını oluşturuyor. Sınırlı sayıda veya kalabalık oynanmasına göre taktiklerin değişebileceği bir harita.

Alman Taktikleri : Almanların saldırıyı çok iyi organize etmeleri gerekli. Aynı anda yakın bayraklara eşit güçlerle saldırı az katılımlı oyunlarda dezavantaj olabilir. Bu yüzden, tek bir bölgeye birlikte ve organize yapılan güçlü bir saldırı ile başlamak daha akılcı olabilir. Bunun için, ilk aşamada Tiger ve Pkw IV destekli tank saldırılarını tepeye yönlendirmek, Amerikan güçlerince hemen mayın döşenerek kapatılacak olan köprülere yönelmekten daha akılcı olabilir. Ancak, en az bir köprübaşının ele geçirilmesi şart. Bu amaçla, tank ve assaultlar tarafınca korunan engineer gruplarının köprülere yerleştirilen mayınları toplaması gerekebilir. Wespe gerek tepe, gerek ise 1. köprü arkasında bulunan Amerikan birliklerinin zayıf düşürülmesi amacıyla kullanılabilir. Köprü ve tepeye yapılan saldırılar esnasında kilisenin bulunduğu bayrağa nehri geçilerek yapılacak akıllı bir saldırı Amerikan birliklerinin bölünmesine yol açabilir. Genelde Amerikalılar M-10 bulunması nedeniyle 1. köprü savunmasını önemsediklerinden 2. köprüye yapılacak organize bir atak, Amerikan birliklerini arkadan çevirmek suretiyle merkeze yapılacak bir hareketi kolaylaştırabilir. 2. köprünün ele geçirilmesi sonrası, değirmenin yanından nehirden geçerek arka taraftan merkezin ele geçirilmesi başka yerde yoğunlaşmış Amerikan birliklerine yakalanmaksızın mümkün olabilir. Alman Merkezi ele geçirilemediği için, böyle bir durumda Amerikalılar kıskaca gireceğinden yenilmeleri kolaylaşabilir. Alman merkezinde mümkünse bir kişinin mutlaka beklemesi tank ve diğer araçların burdan çalınmasını engellemek için gerekebilir.

Amerikan Taktikleri : Amerikan taktikleri bu haritada savunma ağırlıklı olmasına karşın, akılcı karşı saldırılar Alman saldırısını yavaşlatıp bölebilir. Merkezde bulunan tankların hızla ön saflara ulaştırılması bu haritada gerekli. Köprülerin ise hemen mayınlanması gerekiyor. Bayrakların durumuna göre, bu iş tankların geçmesini bekledikten sonra yapılabirse de, Almanlar özellikle ikinci köprüye daha hızlı ulaşabileceklerinden bu riskin pek alınmaması gerekli. Merkezde sürekli bir savunucu bırakmak ve buraya olabilecek sızma harekatlarını engellemek önemli. Merkezin kaybı kıskaca girme anlamına geldiğinden savunma zorlaşıyor. Alanın geniş olması diğer tarafın birliklerine gözükmeden bayrak alınabilmesi olanağı sağlıyor. Burada kilise ve dağlarda yerleşen sniperler iyi savunma rolü üstlenebilirler. 

Battle of Bulge tek bir taktiğe bağlı kalmaksızın çok çeşitli stratejilerin uygulanabileceği, her iki taraf için de kazanmanın akıllı ve kombine oyunla mümkün olabileceği zevkli savaş haritalarından. 

İyi Savaşlar
Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php