BF42tr.com ::: T�rkiye'nin Battlefield Portal� :: BF1942 :: BF2 :: BF2142
 Anasayfa |  Forum  |  İzlediklerim  |  Güncel Konular  |  Yeni Mesajlar  |  Arama  |  Klanlar  |  Takvim  |  Üye Listesi  |  Profil  |  Özel Mesajlar |  Dosyalar |  Galeri 

OPERATION BATTLEAXE

Savaş Baltası Harekatı

(14 - 17 Haziran 1941)
 

İngiliz Kuvvetleri
Komutan: General Wavell
Desert Rats
Muharebeye katılan önemli birlikler:
8. Mekanize İngiliz Tümeni
4. Mekanize İngiliz Alayı
4. Hint Tümeni
Mihver Kuvvetleri
Komutan: General Erwin Rommel
Deutsche Afrika Armee
Muharebeye katılan önemli birlikler:
15. Panzer Tümeni
5. Hafif Mekanize Tümen

12 Mayıs 1941’ de, 238 yeni tankın İngiltere’den ulaşması sonrasında, bunları mekanize birliklerine tranfer eden General Wavell, "Operation Battleaxe"' i planlayarak Almanlar' ı yoketmeyi ve Kuzey Afrika’ dan atmayı düşünüyordu.
Plan, ilk aşamada Sollum, Fort Capuzzo ve Halfaya Geçidi’ ne saldırarak eski sınırlara ulaşmaktı . 4. Hint tümeni, 4. mekanize alayla birlikte düşman hatlarını yaracak, 7. mekanize tümenle birleşecek ve Tobruk’ u ele geçirecekti. Bölgedeki Alman/İtalyan güçleri 13.000 asker ve 100 tanktı ve bunlara ek olarak 25.000 asker ve 200 tank ta Tobruk çevresinde bulunuyordu. Bu yüzden, İngilizler cepheden 80 mil ileride ve Tobruk’ ta konuşlanmış bu güçler cepheye ulaşmadan ön cepheyi yarmak istiyorlardı.

.


Saldırı, 14-15 Haziran gecesi başladı. İngilizlerin 300 tankı Alman’ ların ancak 100’ ü hazır durumdaki 200 tankına karşı harekata başladı. Ancak Rommel iyi hazırlanmıştı ve antitank silahlarını ve özellikle 88’ likleri ön cepheye konumlandırmıştı. Bunun sonucu olarak İngilizler çok fazla tank kaybettiler, ve ancak Fort Capuzzo’ yu ele geçirebildiler. Bu savaş aynı zamanda “Halfaya Geçidi Savaşı” veya meşhur adıyla "Cehennem ateşi Geçidi" olarak ta adlandırılır. İlk gün içinde, Hafid Ridge bölgesi yoğun çatışmalara sahne olmuş, ancak İngilizler’ in planlanan yarma harekatı başarısız kalmış ve Almanlar savunma hatlarını korumuş, Tobruk’ taki güçlerinden yardım ulaşmıştır.
Savaşın ikinci gününde İngiliz 7. mekanize tümeni Hafid Ridge’ e ikinci bir saldırı girişiminde bulunmuş ancak Matilda tanklarının hücumu Alman 15. Panzer tümeni tarafından kesilmiştir. Aynı tümen, Fort Capuzzo’ ya karşı atak yapmış ve Halfaya Geçidi' ne tekrar saldırmıştır. İngilizler bu karşı atak sonrası büyük kayıplarla savaşın başındaki cepheye geri çekilmiştir. 1.000 asker ve 91 tank kaybedilmiş, İngiliz tanklarının %81' i kullanılmaz hale gelmiştir. Almanlar ise bu savaşta sadece 12 tank kaybetmişlerdir.
Savaş, Matilda tanklarının 88’ likler karşısındaki zaaafını ortaya koymuş, Almanlar' ın 50mm anti-tank topu (PAK 38) etkin bir silah olarak görev yapmış ve bu savaş sonrası İngilizler tank taktiklerini tekrar düzenlemek zorunda kalmışlardır. İngilizler bu başarısızlık ve büyük tank kayıpları nedeniyle 5 ay süreyle artık saldırı yapamayacaklardır. Winston Churchill General Wavell’ i görevden alarak, yerine General Sir Claude Auchinleck’ i geçirecek, ancak bu general de Gazala savaşı sonrası benzer bir şekilde komutasını Montgomery’ e devretmek zorunda kalacaktır.

.

Battlefield 1942’de OPERATION BATTLEAXE: 

Operation Battleaxe, BF1942' deki dengeli oluşturulmuş çöl haritalarından. Ele geçirilemeyen ana üsleri olan taraflar, ortadaki ele geçirilebilir özellikteki 6 bayrağın bulunduğu engebeli arazide üstünlüğü ele geçirmek için çalışıyorlar.

Alman ve İngiliz taktikleri: Bu haritada, her iki tarafın stratejileri aynı sayılır. Önemli olan, karşı tarafın bayraklarını organize saldırılarla ele geçirip, elde tutmak. Bunun için, merkezdeki ve ilk bayrak dibindeki tankları iyi kullanmak gerekli. Burada tanklar önemli rol alsalar da, oyunu genellikle piyadeleri akıllı kullanarak bayrakları ele geçiren taraf kazanıyor. Savaş, genellikle ortadaki arazide geçiyor. Kenardaki yüksek dağlık bölge sniperler için çok uygun. Ayrıca, merkezlerin tepelerde bulunması nedeniyle, buralardan top atışlarıyla karşı tarafı baskı altında tutmak ta mümkün olabiliyor. Tüm bayrakların kaybedilmesi durumunda, yanlardan kaçarak arkalara sızmak ve bayrak kazanmak mümkün. Uçaklar bu savaşta uygun kullanılırsa oldukça yararlı, ancak savaşın yönü genelde karada ve piyadeler tarafından çiziliyor.
 

İyi savaşlar

31.01.2005

Genel Hata
Genel Hata

Couldn't update banners data

DEBUG MODE

SQL Error : 1264 Out of range value for column 'banner_view' at row 1

UPDATE phpbb_banner SET banner_view=banner_view+1 where banner_id IN ( 3)

Line : 34
File : page_tail.php